Esimerkkejä ja NIBETURVAn ehdot

Ohessa on lyhyesti kuvattu, miten NIBETURVA antaa kuluttajalle, asunto-osakeyhtiöille tai kiinteistön omistajalle lisäturvaa, millaisia toimintatapoja suositellaan ja millä periaatteilla korvausta haetaan. Esimerkit ovat ohjeellisia, eivät ennakkotapauksia korvauksista. Oletuksena on, että NIBEn lämpöpumppu on rekisteröity, jolloin sille on myönnetty NIBETURVA lisävakuutus.


Esimerkki 1:

Lämpöpumpusta kuuluu kovaa kolinaa kompressorin käydessä.
Laite on 2 vuotta vanha ja se on rekisteröity.

Ratkaisu: Ota yhteyttä NIBEen, kyseessä on mahdollisesti takuunalainen rikkoutuminen. Jos järjestelmä oikein asennettu ja käytetty, rikkoontumisen voidaan olettaa johtuvan laitteen sisäisestä syystä.Esimerkki 2:

Lämpöpumpusta kuuluu kovaa kolinaa kompressorin käydessä.
Laite on 4 vuotta vanha ja se on heti asennuksen jälkeen rekisteröity.

1) Koti-/kiinteistövakuutuksessa on LVI-laitteiden rikkoontumisturva, omavastuu 600 €.

Ratkaisu: Tilaa korjaus NIBETURVA-liikkeestä, joka korjaa laitteen; korjaus maksaa 1000 €. Tee vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöösi. Korjauksen jälkeen toimita huoltoyhtiön toimittama lasku ja maksukuittisi vakuutusyhtiöön korvauskäsittelyä varten. Jos huollon korjausraportti hyväksytään kotivakuutuksen ehtojen mukaisena, vakuutusyhtiö antaa päätöksen, jossa ilmoitetaan korvattava summa ja sinulle jäävä omavastuu ja ikävähennys.
Lähetä tämä vakuutusyhtiön päätös NIBEn yhteistyökumppanille (nimi NIBETURVA vakuutussopimuksessa). NIBETURVAn antanut yhtiö maksaa omavastuun (aina 600 € saakka) sekä ikävähennyksen, joka saattaa olla huomattavan iso.

2) Koti-/kiinteistövakuutuksessa LVI-laitteiden rikkoontumisturva, omavastuu 600 €

Ratkaisu: Tilaa korjaus NIBETURVA-liikkeestä, joka korjaa laitteen; korjaus maksaa 600 €. Koska korjaus maksaa alle omavastuun, ei vakuutusyhtiö käsittele korvausta ja laskua ei kannata edes lähettää vakuutusyhtiölle. Koska vakuutusyhtiöltä ei korvauspäätöstä, ei NIBETURVAsta saa korvausta.

3) Koti-/kiinteistövakuutus on muttei LVI-laitteiden rikkoontumisturvaa (tai ei lainkaan koti-/kiinteistövakuutusta)

Ratkaisu: Valitettavasti korvausta ei ole saatavilla kotivakuutuksen antaneelta yhtiöltä eikä siten myöskään NIBETURVAsta.


Esimerkki 3:

Sähköverkon ylijännite rikkonut lämpöpumpun ohjauksen kortin.

Ratkaisu: Ulkoiset syystä johtuvat (kuten ukkosen aiheuttama ylijännite) rikkoontumiset eivät ole takuun eikä NIBETURVAn piirissä koti-/kiinteistövakuutuksen laajuudesta riippumatta.

Huom! Esimerkit on kuvattu olettaen, ettei huoltoyhtiöllä ole laskutussopimusta vakuutusyhtiön kanssa. Mikäli tällainen sopimus on olemassa, huoltoyhtiö lähettää ensin laskun vakuutusyhtiöön, joka laskuttaa omavastuun ja ikävähennyksen koti- tai kiinteistövakuutuksen ottaneelta. Vakuutusyhtiön päätös toimitetaan NIBETURVAN antaneelle yhtiölle kuten yllä kuvatuissa esimerkeissä.


NIBETURVAn ehdot


Lataa NIBETURVAn ehdot tästä.