NIBE rockHEAT

NIBE rockHEAT

Yleinen kuvaus järjestelmästä

NIBE rockHEAT on tehokas hybridiratkaisu, joka sisältää sekä uuden kaukolämmönjakokeskuksen että maalämpöjärjestelmän ja koko järjestelmän seurannan. Kokonaisuus toimitetaan yhdeltä toimittajalta.
Investointi hybridijärjestelmään tuo taloudellista säästöä ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Erinomainen järjestelmä ahtaille tonteille ja kaukolämmön tueksi. Järjestelmän hankintaan voi hakea myös ARA:n myöntämää energia-avustusta taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen

Lämmönlähteinä käytetään maalämpöä ja kaukolämpöä, joilla varmistetaan miellyttävät tilojen ja käyttöveden lämpötilat ympäri vuoden. Älykäs automatiikka parantaa sisäilman olosuhteita, optimoi energiankäyttöä sekä välttää huoneistojen ylilämmittämistä.

Taloyhtiö tai suuren kiinteistön omistaja saa taloudellista säästöä ja pienemmän E-luvun rakennukselle. Järjestelmän hankintaan voi hakea myös ARA:n myöntämää energia-avustusta taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen.


Suurimmat hyödyt

Suunnittelija

 • Esisuunniteltu hybridijärjestelmä, jossa laitteet toimivat yhdessä
 • Valmiit periaatekaaviot ja toimintaselostukset sekä yksi järjestelmätoimittaja helpottavat suunnittelua
 • Valmiiksi mietitty kokonaisuus pienentää riskejä työmaalla ja vähentää turhia käyntejä

Asentaja

 • Valmiiksi mietitty kokonaisuus pienentää riskejä työmaalla ja helpottaa työn suunnittelua
 • Järjestelmän optimointi ja hälytykset pilvipalvelun kautta

Asukas

 • Hybridijärjestelmällä säästää rakennuksen lämmityskustannuksissa
 • Älykäs ohjaus varmistaa miellyttävän sisälämpötilan
 • Matalat äänitasot eivät häiritse asumista
 • Lyhyt asennusaika – esivalmistettu ratkaisu on nopea ja helppo asentaa

Omistaja

 • Energiatehokas lämmitysjärjestelmä säästää rakennuksen lämmityskustannuksissa
 • Nykyaikainen lämmitysjärjestelmä nostaa kiinteistön arvoa


NIBE rockHEAT tekniset toimintaselostukset

Säästöt

Etelä-suomalaisen taloyhtiön (216 asuntoa, 7 rakennusta) saneeraus, jossa kaukolämmön rinnalle mitoitetaan maalämpöjärjestelmä tuottamaan suuren osan tilojen lämmityksestä. Kaukolämpö tuottaa edelleen käyttöveden ja lämmityksen huipputehontarpeen.
Kaukolämmön kulutus 1 150 MWh/vuosi, josta käyttöveden osuus 425,8 MWh/vuosi. Lämmitystehontarve yhteensä 446 kW. Esimerkkikohde on laskettu seitsemällä maalämpöpumpulla.
Esimerkkilaskennassa käytetty kaukolämmön hinta on 0,082 €/kWh, sähkö 0,13 €/kWh (hinnat sisältäen verot).

Ennen lämpöpumppuja kaukolämpöä kului 1 150 000 kWh/v, mikä teki 94 300 €. Uudistuksen jälkeen kaukolämpöä kului enää 463 119 kWh/v, 37 976 €:n edestä. Sähkönkäyttöä tuli lisää 198 902 kWh/v, mikä maksoi 25 857 €.
NIBE rockHEATin myötä taloyhtiön lämmityskustannukset alenivat n. 30 500 €/v.

NIBEltä suunnittelija ja urakoitsija saavat projektin energiansäästölaskelmat, järjestelmän mitoituksen, periaatekaaviot ja toimintaselostukset. NIBEn projektimyynti on mukana hankkeessa alusta alkaen.

Järjestelmän ohjaus

PRO- ja PRO PLUS -paketeissa järjestelmää ohjataan ja optimoidaan älykkäällä Talotohtori -ohjelmistolla.
Automatiikka seuraa huoneistoantureiden sisälämpötilatietoja ja ulkolämpötilatietoja, jonka perusteella ohjataan shuntteja ja kontrolloidaan menoveden pyyntiä. Näin saadaan tasainen sisälämpötila ja vältetään ylilämmitys.

LIGHT -paketissa ohjaus tapahtuu lämpöpumpun ohjauskeskuksesta ulkolämpötilan ja lämpökäyrän mukaan.

Seuranta

LIGHT:

LIGHT -versiossa etähallinta ja -ohjaus on toteutettu NIBEn omalla myUplink-ohjelmistolla, jolla saat nopean yleiskuvan ja näet laitteistosi tilan. Voit myös seurata lämmöntuotantoa ja vastaanottaa ilmoitukset toimintahäiriöistä sovellukseen ja sähköpostitse. Lisämaksusta voit myös ohjata järjestelmää sekä tarkastella historiatietoja pidemmältä ajalta.

PRO ja PRO PLUS:

PRO- ja PRO PLUS -versiossa ohjelmisto raportoi kuukausittain talteen otetun energiamäärän, sähköenergian käytön ja näistä muodostuvan hyötysuhteen. Asennusliike sekä asukkaiden edustaja saavat reaaliaikaista tietoa järjestelmästä ja mahdollisista toimintahäiriöistä. Toimitukseen sisältyy kahden vuoden lisenssi, minkä jälkeen sitä voi halutessaan jatkaa.

 

NIBE rockHEAT pähkinänkuoressa

 • säästöjä ja ekologisuutta tuova hybridiratkaisu kaukolämmön rinnalle
 • tehokkaat maalämpöpumput tuottavat suuren osan tarvittavasta energiasta
 • tehokas automatiikka
 • järjestelmäseuranta lämmitysjärjestelmän optimoinnilla
 • etäseuranta asennusliikkeelle ja kiinteistölle
 • säästöt taloyhtiölle jopa 25 % vuodessa


Ota yhteyttä: projekti@nibe.fi