Kolme eri NIBE rockHEAT kokonaisuutta

Kevyin paketti, NIBE rockHEAT LIGHT soveltuu esim. teollisuushalleihin, jolloin riittää yksinkertainen järjestelmän ohjaus.

NIBE rockHEAT PRO on oiva valinta kun järjestelmää halutaan seurata tiiviimmin ja automatiikalta vaaditaan enemmän.

NIBE rockHEAT PRO PLUS sisältää myös käyttöveden esilämmityksen lämpöpumpun lämmöllä, jolloin säästöt ovat suuremmat.


NIBE rockHEAT paketit:


  • Käyttöveden esilämmitys lämpöpumpulla:  PRO PLUS-paketti
  • Seurantasovellus:    LIGHT / PRO / PRO PLUS-paketti
  • Huoneanturit:           PRO / PRO PLUS-paketti
  • Älykäs ohjaus:          PRO / PRO PLUS-paketti
  • Kiinteistön lämmitys lämpöpumpulla:  LIGHT / PRO / PRO PLUS-paketti

Eri järjestelmäpakettien tekniset toimintaselostukset


rockHEAT LIGHT -paketti

Lämpöpumpun ohjaus säätää lämmitysjärjestelmään menevän menovesilämpötilan (BT25) ulkolämpötilan (BT1) ja lämmityskäyrän mukaan. Lämpöpumppu lataa puskurivaraajaa, josta lämpö siirretään lämmitysjärjestelmään kiertovesipumpulla P102. Kun energiakaivosta/-kaivoista saatava teho ei ole riittävä, ohjaus ottaa tarvittavan lisälämmön kaukolämmöstä avaamalla venttiiliä TV102.1 Lämmitysverkostossa on taajuusmuuttajapumppu ja pumpun käyntinopeutta ohjataan pumppuun kytketyillä paineantureilla, pitämällä paine-ero vakiona meno- ja paluupuolen välillä. Käyttövesi tuotetaan täysin kaukolämmön avulla. Käyttöveden säätöventtiiliä TV101.1 ohjataan lämpötila-anturista TE101.1 saadun mittausarvon perusteella, pitäen lämpötilan asetusarvossa. Käyttöveden kiertopumppu P101.1 toimii vakionopeudella.rockHEAT PRO -paketti

Lämpöpumpun ohjaus säätää lämmitysjärjestelmään menevän menovesilämpötilan (BT25) ulkolämpötilan (BT1) ja lämmityskäyrän mukaan. Lämpöpumppu lataa puskurivaraajaa, josta lämpö siirretään lämmitysjärjestelmään kiertovesipumpulla P102.  Kun energiakaivosta/-kaivoista saatava teho ei ole riittävä, ohjaus ottaa tarvittavan lisälämmön kaukolämmöstä avaamalla venttiiliä TV102.1. Säätöventtiilin toimintaa ohjataan lämpötila-antureista TE 102.1, TE 102.2 ja TE 102.4 saadun mittausarvojen perusteella.

Lämmitysverkostossa on taajuusmuuttajapumppu ja pumpun käyntinopeutta ohjataan pumppuun kytketyillä paineantureilla pitämällä paine-ero vakiona meno- ja paluupuolen välillä. Lämmityspiirin 3-tieventtiili TV102.3 jakaa lämmitysveden optimaalisessa suhteessa sen hetkisen tilanteen mukaan. 3-tieventtiilin toimintaa ohjataan TE102.2, TE102.3, TE102.4 ja langattomista huoneantureista saadun mittaustiedon perusteella.  

Käyttövesi tuotetaan täysin kaukolämmön avulla. Käyttöveden säätöventtiiliä TV101.1 ohjataan lämpötila-anturista TE101.1 saadun mittausarvon perusteella, pitäen lämpötilan asetusarvossa. Käyttöveden kiertopumpussa P101.1 on taajuusmuuttaja ja pumpun toimintaa ohjataan sen oman käyttöpaneelin kautta maksimi virtaamalla ja vakiotuottopisteellä. Kaukolämmön alajakokeskuksessa on oma säätökeskus.
Kommunikointimodeemi/reititin siirtää tiedot kaukolämpölaitteen säätökeskukselta sekä lämpöpumpulta ja toimittaa ne pilvipalveluun, joka myös lähettää takaisin päivitettyjä asetusarvoja sekä lämmönjakokeskukselle että lämpöpumpullekin.rockHEAT PRO PLUS -paketti

Lämpöpumpun ohjaus säätää lämmitysjärjestelmään menevän menovesilämpötilan (BT25) ulkolämpötilan (BT1) ja lämmityskäyrän mukaan. Lämpöpumppu lataa puskurivaraajaa, josta lämpö siirretään lämmitysjärjestelmään kiertovesipumpulla P102.  Kun energiakaivosta/-kaivoista saatava teho ei ole riittävä, ohjaus ottaa tarvittavan lisälämmön kaukolämmöstä avaamalla venttiiliä TV102.1. Säätöventtiilin toimintaa ohjataan lämpötila-antureista TE 102.1, TE 102.2 ja TE 102.4 saadun mittausarvojen perusteella. Lämmitysverkostossa on taajuusmuuttajapumppu ja pumpun käyntinopeutta ohjataan pumppuun kytketyillä paineantureilla pitämällä paine-ero vakiona meno- ja paluupuolen välillä.

Lämmityspiirin 3-tieventtiili TV102.3 jakaa lämmitysveden optimaalisessa suhteessa sen hetkisen tilanteen mukaan. 3-tieventtiilin toimintaa ohjataan TE102.2, TE102.3 ja TE102.4 ja langattomista huoneantureista saadun mittaustiedon perusteella.
Lämpöpumpun tuottamaa energiaa voidaan hyödyntää myös käyttövedessä lämmönsiirtimen (LS101.2) avulla, jonka yhteydessä olevassa kiertopumpussa P101.2 on taajuusmuuttaja, jota ohjataan lämpötila-anturin TE101.3 mukaan. Käyttöveden 3-tieventtiili TV101.3 jakaa kylmän käyttöveden lämmönsiirtimille LS101.1 ja LS101.2 optimaalisessa suhteessa sen hetkisen tilanteen mukaan. Kiertovesipumpun P101.2 käyntiä ohjataan lämpötila-anturilta TE101.3 saadun mittaustiedon perusteella.

Käyttöveden kiertopumpussa P101.1 on taajuusmuuttaja ja pumpun toimintaa ohjataan sen oman käyttöpaneelin kautta maksimivirtaamalla ja vakiotuottopisteellä. Kaukolämmön alajakokeskuksessa on oma säätökeskus.

Kommunikointimodeemi/reititin siirtää tiedot kaukolämpölaitteen säätökeskukselta sekä lämpöpumpulta ja toimittaa ne pilvipalveluun, joka myös lähettää takaisin päivitettyjä asetusarvoja sekä lämmönjakokeskukselle että lämpöpumpullekin.Kysy DWG-tiedostoja: projekti@nibe.fi


Toimitussisältö

- NIBE maalämpöpumppuja mitoituksen mukainen määrä, 1-9 kpl
- Cetetherm kaukolämmön lämmönjakokeskus
- NIBE UKV puskurivaraaja
- myUplink -etähallintapalvelu (LIGHT-paketti)
- Talotohtori älykäs lämmityksen ohjauspalvelu etäkäytöllä (PRO ja PRO PLUS -paketit)

Jos kiinteistössä on jo erillinen rakennusautomaatiojärjestelmä, airHEAT-ratkaisun saa myös ilman Talotohtori-palvelua.